OK1IN - kdysi taky OK1UND

NDB majáky

NDB - co to vlastně je?

Je jedním z nejstarších a nejrozšířenějších navigačních systémů. Síť pozemních majáků je velmi hustá na celém světě. Přes svou morální i technickou zastaralost a relativně malou přesnost je tento systém díky své jednoduchosti, nízkým provozním nákladům a značné spolehlivosti stále součástí i moderních letadel. NDB se využívají na vytýčení letových cest nebo jako zařízení pro přiblížení na přistání.

Navigace NDB

Radiokompas na palubě po naladění kmitočtu zvolené pozemní stanice ukazuje směr k této stanici. Poletíme-li tedy ve směru, kterým ukazuje šipka radiokompasu poletíme vždy směrem k radiomajáku. Pomocí zaměření dvou NDB lze zjistit průsečíkovou metodou polohu letadla... - ZDROJ -

NDB maják     NDB maják

Úvod do poslechu NDB majáků - LINK
Posílání QSL za poslech - LINK

Seznam majáků - LINK
Evropská databáze slyšených NDB - LINK